ANIMATIE CYBERCRIME Concept | Animatie | Visueel Design | Strategie

In opdracht van de VAR (VeiligheidsAlliantie Rotterdam) heeft GERSER een animatie gemaakt om Cybercrime bij een brede doelgroep onder de aandacht te brengen. GERSER bedacht het concept, maakte in overleg met de klant het storyboard en deed de volledige productie van de animatie. Wij leverde een complete toolkit inclusief verkorte versies voor gebruik op diverse social media kanalen en online platformen.

Over de VAR
De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden.  Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken.