WIJKPLATFORM LIKEJEWIJK

Wij hebben een passie voor het verbinden en activeren van mensen. Het WijkPlatform is ontstaan vanuit trots, enthousiasme, de behoefte te verbinden (op wijkniveau) en een ‘niet-lullen-maar-poetsen’ houding. We zijn altijd positief en voortdurend op zoek naar manieren om dingen beter te doen. Allemaal met één doel: De kwaliteit van het leven in de wijk te verbeteren door het stimuleren van participatie met positiviteit, aandacht en betrokkenheid.

Bezoek de WEBSITE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *